embed embed share link link comment comment
Embed This Video close
Share This Video close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Rate This Video embed
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Tags For This Video tags
rate rate tags tags related related lights lights

Why Map? (Turkish Version): Öğretim Programı Haritalandırma: Nedir and Faydaları Nelerdir?

Bu podcast, öğretim programı haritalandırma sürecini tanımlarken, haritalandırmanın öğretim programının kalitesini arttırmaya, öğretmenlere mesleki gelişim olanakları sunmasına ve paydaşların eğitim-öğretime aktif katılımına yönelik faydalarından bahseder.

Playing Time: 11:32 min

Comments are closed.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux